Οι δυνατότητες της αυτοσεξουαλικότητας

Ποια είναι τα όρια και τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης αυτοσεξουαλικότητας; Πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε ή επαναπροσδιορίσουμε την αυνανιστική εμπειρία ώστε να την εντάξουμε σε ένα θετικού προσανατολισμού πλαίσιο για τον εαυτό μας, τις προσωπικές σχέσεις και τη συνολική κοινωνική πραγματικότητα;

Στην ομιλία μου Η αυτοσεξουαλικότητα και οι δυνατότητες της: Προς μια χειραφετική αυνανιστική κουλτούρα στην ανοιχτή διάλεξη του Ελεύθερου Λαϊκού Πανεπιστημίου Εξέλιξις6 την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 στην Αίθουσα Τέχνης ΕΝΕΚΕΝ, έγινε προσπάθεια να διασαφηνιστεί το ζήτημα της αυτοσεξουαλικότητας, να αναδειχθούν αθέατες όψεις του αυνανιστικού φαινομένου και να προταθεί ένας οδικός χάρτης για μια λειτουργική και χειραφετική σεξουαλικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ορθά από καιρό τόνιζε ο κλινικός ψυχολόγος Leon Seltzer, η αυτοσεξουαλικότητα είναι μια μάλλον ασαφής και σε κάθε περίπτωση επίμαχη έννοια. Και αυτό διότι συχνά ταυτίζεται και ταυτόχρονα αλληλοεπικαλύπτεται με τις εξίσου διφορούμενες και ομιχλώδεις έννοιες του αυτοερωτισμού και του αυτορομαντισμού.

Ουσιαστικά η αυτοσεξουαλικότητα, ως μετάφραση του όρου autosexuality, είναι μια έννοια που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό κυρίως μέσα από το έργο των Bernard Apfelbaum και Michael Aaron. Οι εν λόγω ερευνητές σε θέματα σεξ ανέδειξαν ο καθένας από τη μεριά του μια όψη της σεξουαλικότητας που περιστρέφεται γύρω από την διάσταση της σεξουαλικής έλξης και διέγερσης με τον ίδιο τον εαυτό μας.

Σύμφωνα με τους τελευταίους, πρόκειται για μια ψυχολογική διεργασία που δεν σχετίζεται με παθολογικές μορφές, όπως για παράδειγμα η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, αλλά ταυτόχρονα παραμένει σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά αδιόρατη λόγω του ιδιωτικά προσανατολισμένου χαρακτήρα της.

Ως όρος όμως η έννοια της αυτοσεξουαλικότητας αντιμετωπίζεται διαφορετικά στον χώρο των κοινωνικών επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, στο έργο της πολύ σημαντικής καθηγήτριας και διανοήτριας Feona Attwood ο όρος γίνεται αντιληπτός ως μια πιο συμπεριληπτική προσέγγιση του αυνανισμού στο συνολικό πλαίσιο της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Με τη σεξουαλικότητα εδώ να νοείται μια έννοια η οποία αναφέρεται και περιλαμβάνει το σύνολο των σεξουαλικών επιθυμιών, πεποιθήσεων, στάσεων, πρακτικών, συμπεριφορών, ταυτοτήτων, ρόλων και σχέσεων.

Σε αυτή τη βάση, η αυτοσεξουαλικότητα θεωρείται το σωρευτικό άθροισμα των αυνανιστικών πρακτικών και κουλτούρων. Συνεπώς, μια χειραφετική προσέγγιση της αυτοσεξουαλικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει την αντίληψη του αυνανισμού ως μια ιδιωτικά προσανατολισμένη αναζήτηση απόλαυσης με άξονα τον κοινωνικά υπεύθυνο αλλά και μη ενοχικό χαρακτήρα της, και της σεξουαλικότητας ως πεδίο δημιουργικής αναζήτησης και αναστοχαστικής αυτοολοκλήρωσης.