Το βιβλίο μου Πορνογραφικοποίηση: Ιχνηλατώντας τη σύγχρονη σεξουαλικότητα εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2017 από τον εκδοτικό οίκο futura. Πρόκειται για μια επικαιροποιημένη, συντομευμένη και φιλικότερη προς τον αναγνώστη εκδοχή της διδακτορικής διατριβής μου.

Τι είναι πορνογραφικοποίηση; Μια έννοια στο πεδίο της κουλτούρας που συμπυκνώνει το σωρευτικό αποτέλεσμα της μαζικής κατανάλωσης σεξουαλικών αναπαραστάσεων και της πρωτοφανούς ορατότητάς τους στη δημόσια σφαίρα. Τι επιχειρείται με το εν λόγω βιβλίο; Να δοθεί απάντηση στο ερώτημα ποια είναι τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της πορνογραφικοποίησης στο πεδίο της σεξουαλικότητας και της κοινωνικής πραγματικότητας.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με την πορνογραφία αυτή καθαυτή, τόσο ως έννοια και μορφή κειμένου, όσο και ως διαδικασία κατανάλωσης περιεχομένου και κοινωνικό φαινόμενο γενικότερα. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στην έννοια της πορνογραφικοποίησης την οποία προσπαθεί να συνδέσει με επιμέρους διαστάσεις της σεξουαλικότητας και του φύλου, επιχειρώντας έτσι να απαντήσει στο παραπάνω κεντρικό ερώτημα.

Το συνολικό αναλυτικό εγχείρημα δομείται και πλαισιώνεται με άξονα ευρύτερες κοινωνικές μακρο-διεργασίες, όπως η απανταχού ρευστότητα και η πολλαπλότητα των επιλογών στις υστερο-νεωτερικές συνθήκες, η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση και η κυριαρχία της αγοράς, η δεσπόζουσα θέση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και η μεσοποίηση της κοινωνικής συνείδησης, ο πολιτισμός της εικόνας και η κοινωνία του θεάματος, η εξατομίκευση και οι αντινομίες στη συγκρότηση των ταυτοτήτων, οι αλλαγές στο πεδίο του φύλου και η αναδιάταξη της σύγχρονης σεξουαλικότητας.

Δείτε εδώ τη βιβλιοκριτική του Κωνσταντίνου Μπούρα η οποία δημοσιεύθηκε στην Κυριακάτικη Αυγή στις 10/6/2018, εδώ τη βιβλιοκριτική του Λεωνίδα Χατζηθωμά η οποία δημοσιεύθηκε στο Βήμα της Κυριακής στις 5/5/2019, εδώ τη βιβλιοκριτική του Βασίλη Γρόλλιου η οποία δημοσιεύθηκε στα Σύγχρονα Θέματα στο τχ. 143-144 (2019) και εδώ τη βιβλιοκριτική του Γιώργου Μωραΐτη η οποία δημοσιεύθηκε στο Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών στο τχ. 71 (2019).

Το βιβλίο (362 σελ. / 14,5 x 22 εκ. / ISBN 978-960-9489-75-1) μπορείτε να το βρείτε στον εκδοτικό οίκο futura, Χαριλάου Τρικούπη 72, Αθήνα, τηλ. 2105226361, αλλά και σε διάφορα βιβλιοπωλεία ή e-shops.