Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Βαγγέλη Λιότζη μέσω email στο pureaffairs@gmail.com.

* Ο Βαγγέλης Λιότζης δεν προσφέρει αυτή την στιγμή συμβουλευτικές υπηρεσίες γιατί διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα.