Πορνογραφία και σχέσεις

Η δημόσια συζήτηση για τις επιδράσεις από την κατανάλωση πορνογραφίας, ιστορικά και κοινωνικά, συνοδεύτηκε από την παράθεση φεμινιστικών αλλά και συντηρητικά προσανατολισμένων κριτικών. Η συνήθης κριτική είναι ότι η κατανάλωση πορνογραφίας φαίνεται να έχει μια σειρά από αρνητικές επιδράσεις τόσο πάνω στα άτομα όσο και στις προσωπικές σχέσεις τους, με κύριους άξονες τον ψυχολογικό εθισμό και την αρνητική επιρροή στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, στη σεξουαλική συμπεριφορά και στις κοινωνικές προσδοκίες για τη σεξουαλικότητα.

Από την άλλη, υπάρχει η θέση ότι υφίσταται μια γενικότερη υπερβολή στην αντιμετώπιση της πορνογραφίας. Εξάλλου, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι τα ευρήματα των ερευνών αναφορικά με την έκθεση στην πορνογραφία είναι κατά βάση διαφορετικά και πολλές φορές αντικρουόμενα. Σε κάθε περίπτωση, πορνογραφία βιώνεται και κατανοείται με ποικίλους τρόπους, και προκαλεί έντονες και συχνά αντιφατικές αντιδράσεις, οι οποίες πολλές φορές δεν αντιπροσωπεύονται στις δημόσιες συζητήσεις που γίνονται γύρω από αυτή.

Συνεπώς, υπάρχουν δύο τρόποι επιρροής των σχέσεων από την πορνογραφία, ο άμεσος και ο έμμεσος. Ο πρώτος αναφέρεται στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών από την κατανάλωση πορνογραφίας, και ο δεύτερος στην καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών οι οποίες συνδέονται με τη γενικότερη κοινωνική πραγματικότητα που διαμορφώνει η ολοένα και αυξανόμενη ύπαρξη πορνογραφίας στην ιδιωτική και δημόσια ζωή.

Άκουσε τη συνέντευξή μου στο GiatiOxi πατώντας το play στο παρακάτω podcast του SoundCloud.