Ο Βαγγέλης Λιότζης είναι κοινωνικός επιστήμονας και παρέχει ως σύμβουλος σεξ, σχέσεων και γάμου συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεμονωμένα άτομα και σε ζευγάρια. Περισσότερες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρεις στους παρακάτω συνδέσμους:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ως σύμβουλος γάμου

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ως σύμβουλος σχέσεων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ως σύμβουλος σεξ (σεξολόγος)

* Ο Βαγγέλης Λιότζης δεν προσφέρει αυτή την στιγμή συμβουλευτικές υπηρεσίες γιατί διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Σύμβουλος και αρχές δεοντολογίας

Ο σύμβουλος σεξ, σχέσεων και γάμου επιτελεί το έργο του ως κοινωνικός επιστήμονας με ειδίκευση στη σεξουαλικότητα παρέχοντας τα εχέγγυα για την προστασία των συμβουλευόμενών του στο πλαίσιο της σχέσης τους από την στιγμή που αυτή ξεκινάει μέχρι και μετά το πέρας της ολοκλήρωσης των συναντήσεων/επικοινωνιών.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος σεξ, σχέσεων και γάμου:

– Σέβεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των συμβουλευόμενών του.

– Επιτελεί το έργο του μόνο με τη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων.

– Εγγυάται την εχεμύθεια προστατεύοντας την ιδιωτική ζωή του ατόμου, ακόμα και όταν χρειάζεται να παράσχει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με τη γενικότερη φύση της εργασίας του, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

– Επιδεικνύει υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης χωριστά, με σεβασμό απέναντι στους συμβουλευόμενους.

– Σε περίπτωση που λόγω ειδικών συνθηκών ο ίδιος κρίνει ότι αυτή χρήζει παραπομπής σε επιστήμονες άλλου κλάδου, οφείλει άμεσα και χωρίς άλλη χρονοτριβή να ενημερώσει σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

Σύμβουλος και κοινωνική υπευθυνότητα