Ο Βαγγέλης Λιότζης ως σύμβουλος σεξ (σεξολόγος) εξειδικεύεται στις περιπτώσεις που αφορούν προβληματισμούς γύρω από την ανδρική σεξουαλικότητα. Η προσέγγιση που ακολουθείται εστιάζει στη βασική συλλογιστική ότι οι ερωτικές και σεξουαλικές σχέσεις δημιουργούνται, δοκιμάζονται και διατηρούνται μέσα σε δεδομένες καταστάσεις, εντός των οποίων καλούνται τα όποια προβλήματα να λυθούν σε συνήθως περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Για παράδειγμα, αν αντιμετωπίζεις θέματα τα οποία δεν έχουν οργανικό υπόβαθρο αλλά σχετίζονται με κοινωνικούς ή ψυχολογικούς παράγοντες, χρειάζεται μια ψύχραιμη και νηφάλια κατανόηση της συνολικής κατάστασης η οποία θα συμβάλλει στο ξεπέρασμα των εκάστοτε ανησυχιών. Η σεξουαλικότητα είναι μια «παράλληλη αφήγηση» της ζωής μας για αυτό και συχνά εκεί βρίσκεται η αιτία όσων μας προβληματίζουν. Μπορείς λοιπόν να βρεις βιώσιμες λύσεις τώρα.

Οι συναντήσεις είναι διάρκειας 1 ώρας και γίνονται κατόπιν επικοινωνίας. Για τα ζευγάρια που ζητούν άμεσα τις εξατομικευμένες προτάσεις υπάρχει και η επιλογή της one-off συνάντησης 2 ωρών. Ο χώρος όπου γίνονται οι συναντήσεις βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Επικοινώνησε για ραντεβού στο pureaffairs@gmail.com.

* Ο Βαγγέλης Λιότζης δεν προσφέρει αυτή την στιγμή συμβουλευτικές υπηρεσίες γιατί διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Σύμβουλος σεξ (σεξολόγος) και αρχές δεοντολογίας

Ο σύμβουλος σεξ επιτελεί το έργο του ως κοινωνικός επιστήμονας με ειδίκευση στη σεξουαλικότητα παρέχοντας τα εχέγγυα για την προστασία των συμβουλευόμενών του στο πλαίσιο της σχέσης τους από την στιγμή που αυτή ξεκινάει μέχρι και μετά το πέρας της ολοκλήρωσης των συναντήσεων/επικοινωνιών.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος σεξ:

– Σέβεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των συμβουλευόμενών του.

– Επιτελεί το έργο του μόνο με τη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων.

– Εγγυάται την εχεμύθεια προστατεύοντας την ιδιωτική ζωή του ατόμου, ακόμα και όταν χρειάζεται να παράσχει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με τη γενικότερη φύση της εργασίας του, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

– Επιδεικνύει υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης χωριστά, με σεβασμό απέναντι στους συμβουλευόμενους.

– Σε περίπτωση που λόγω ειδικών συνθηκών ο ίδιος κρίνει ότι αυτή χρήζει παραπομπής σε επιστήμονες άλλου κλάδου, οφείλει άμεσα και χωρίς άλλη χρονοτριβή να ενημερώσει σχετικά τους ενδιαφερόμενους.