Σεξουαλικότητα και εαυτός

Στην ομιλία μου Σεξουαλικότητα και εαυτός: Οι σχέσεις στη μετά την κρίση (;) εποχή στον Β Κύκλο Μαθημάτων «6 βήματα για το τάνγκο των σχέσεων» του Ελεύθερου Λαϊκού Πανεπιστημίου Εξέλιξις6 την Δευτέρα 13 Μαΐου στην Αίθουσα Χρηματιστηρίου Θεσσαλονίκης, έγινε προσπάθεια να απαντηθούν ορισμένα επίμαχα ερωτήματα γύρω από τη σύγχρονη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο της σεξουαλικότητας για τον σύγχρονο εαυτό; Πώς επηρεάζουν και διαμορφώνουν αυτές οι προκλήσεις τις σχέσεις κατά τη μετάβαση από την Ελλάδα των μνημονίων στη μετά την κρίση εποχή; Με άλλα λόγια, γίνεται προσπάθεια να σταχυολογηθούν και κατηγοριοποιηθούν τα εν λόγω επίμαχα ζητήματα, αλλά και παράλληλα να προκριθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση των αδιεξόδων.

Αναφορικά λοιπόν με τις προκλήσεις στο πεδίο της σεξουαλικότητας και των σχέσεων που διαμορφώνονται κατά τη μετάβαση στη μετά την κρίση εποχή, αυτές περιστρέφονται γύρω από τη μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας και τον κυρίαρχο σεξουαλικό αναλφαβητισμό, την πρόκληση της μονογαμικής σχέσης και τη σεξουαλική απελευθέρωση, την κουλτούρα της αυτοσεξουαλικότητας και την πορνογραφικοποίηση. Οι δε προτάσεις που προκρίνονται για την άρση των παραπάνω αδιεξόδων είναι η υιοθέτηση του μοντέλου της σεξουαλικής ανάπτυξης και ο σεξουαλικός αλφαβητισμός, η προσπάθεια για αναστοχαστικότητα και χτίσιμο ανοιχτής επικοινωνίας, το αναπόφευκτο αίτημα για προσωπική αυτονομία και η προοπτική συλλογικής χειραφέτησης.