Η κοινωνική υπευθυνότητα έχει κατά βάση συνδεθεί με προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεγάλων εταιρειών. Όμως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες προβαίνουν άτυπα και περιστασιακά σε δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας. Η συνεισφορά μου ως σύμβουλος σεξ, σχέσεων και γάμου συνίσταται στη διενέργεια δωρεάν συναντήσεων κάθε εβδομάδα με συμβουλευόμενους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά στο κόστος τους.

* Ο Βαγγέλης Λιότζης δεν προσφέρει αυτή την στιγμή συμβουλευτικές υπηρεσίες γιατί διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.