Ο Βαγγέλης Λιότζης ως σύμβουλος σχέσεων εξειδικεύεται στις περιπτώσεις που μια σχέση έχει κλονιστεί από μια απιστία. Η προσέγγιση που ακολουθείται εστιάζει στη βασική συλλογιστική ότι οι σχέσεις των ζευγαριών δημιουργούνται, δοκιμάζονται και διατηρούνται μέσα σε δεδομένες καταστάσεις, εντός των οποίων καλούνται τα όποια προβλήματα να λυθούν σε συνήθως περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Για παράδειγμα, όταν αντιμετωπίζεις μια ενδεχόμενη απιστία, χρειάζεται μια ψύχραιμη και νηφάλια κατανόηση της κατάστασης και της πραγματικότητας που θα σε βοηθήσει να πάρεις αποφάσεις. Αποφάσεις οι οποίες όχι μόνο θα κινούνται προς μια θετική κατεύθυνση, αλλά και θα έχεις κάθε λόγο να τις υποστηρίξεις αφού θα αποτελούν δικές σου θέσεις στις οποίες έχεις καταλήξει μετά από ορθή σκέψη. Μπορείς λοιπόν να βρεις βιώσιμες λύσεις τώρα.

Οι συναντήσεις είναι διάρκειας 1 ώρας και γίνονται κατόπιν επικοινωνίας. Για τα ζευγάρια που ζητούν άμεσα τις εξατομικευμένες προτάσεις υπάρχει και η επιλογή της one-off συνάντησης 2 ωρών. Ο χώρος όπου γίνονται οι συναντήσεις βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Επικοινώνησε για ραντεβού στο pureaffairs@gmail.com.

* Ο Βαγγέλης Λιότζης δεν προσφέρει αυτή την στιγμή συμβουλευτικές υπηρεσίες γιατί διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Σύμβουλος σχέσεων και αρχές δεοντολογίας

Ο σύμβουλος σχέσεων επιτελεί το έργο του ως κοινωνικός επιστήμονας με ειδίκευση στη σεξουαλικότητα παρέχοντας τα εχέγγυα για την προστασία των συμβουλευόμενών του στο πλαίσιο της σχέσης τους από την στιγμή που αυτή ξεκινάει μέχρι και μετά το πέρας της ολοκλήρωσης των συναντήσεων/επικοινωνιών.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος σχέσεων:

– Σέβεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των συμβουλευόμενών του.

– Επιτελεί το έργο του μόνο με τη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων.

– Εγγυάται την εχεμύθεια προστατεύοντας την ιδιωτική ζωή του ατόμου, ακόμα και όταν χρειάζεται να παράσχει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με τη γενικότερη φύση της εργασίας του, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

– Επιδεικνύει υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης χωριστά, με σεβασμό απέναντι στους συμβουλευόμενους.

– Σε περίπτωση που λόγω ειδικών συνθηκών ο ίδιος κρίνει ότι αυτή χρήζει παραπομπής σε επιστήμονες άλλου κλάδου, οφείλει άμεσα και χωρίς άλλη χρονοτριβή να ενημερώσει σχετικά τους ενδιαφερόμενους.