Το άλλο μας μισό

Η αλήθεια είναι ότι έχουν γραφτεί πάρα πολλά γύρω από την προβληματική έννοια «του άλλου μισού» στις προσωπικές σχέσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν μύθο που περιστρέφεται γύρω από την αστήριχτη πεποίθηση πως κάπου εκεί έξω βρίσκεται ένας μοναδικός ιδανικός σύντροφος για εμάς. Ένας σύντροφος ο οποίος όχι μόνο προορίζεται για να καλύψει τα όποια κενά μας, αλλά και παρουσιάζεται ως το «μοναδικό κλειδί» που μπορεί να εκπληρώσει αυτή την ανάγκη.

Είναι σαφές ότι ο μύθος του άλλου μας μισού αποτελείται και αποτελεί μια σειρά από προβληματικά στοιχεία που δυσχεραίνουν σημαντικά όχι μόνο τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις προσωπικές σχέσεις, αλλά και το πώς τις βιώνουμε. Κύρια και προεξάρχουσα αρνητική προέκταση είναι ότι η ίδια η έννοια της αγάπης εκφυλίζεται στην επιθυμία να βρούμε το «χαμένο» άλλο μας μισό. Σε κάθε περίπτωση, προβληματικό στοιχείο αποτελεί και η εξιδανικευμένη, συχνά ουτοπική, εικόνα του άλλου μας μισού. Μια εικόνα που έχει καλλιεργηθεί μέσα από μια σειρά πολυεπίπεδων διαύλων και ουσιαστικά έχει παγιωθεί στην λαϊκή κουλτούρα ως κάτι «ενδεχόμενο».

Έτσι, στο επίπεδο του ατόμου αυτή η εικόνα σχετίζεται από τη μια με την κοινωνικοποίηση, δηλαδή την υιοθέτηση στοιχείων από την κυρίαρχη κουλτούρα σε μια κοινωνία, και από την άλλη με τις μεικτές εμπειρίες, το ότι δηλαδή κάποιες εμπειρίες τις ζω και τις βιώνω στην πραγματική ζωή ενώ άλλες προέρχονται μέσα από τα ΜΜΕ. Για παράδειγμα, η εικόνα που έχω για τις προσωπικές σχέσεις είναι αυτή που διαμορφώνεται τόσο μέσα από τις δικές μου εμπειρίες και των κοντινών μου ανθρώπων, αλλά και μέσα από την τηλεόραση και τα ψηφιακά μέσα.

Συμπερασματικά λοιπόν, αυτό που πρέπει συνεχώς να μας προβληματίζει είναι ότι ο ίδιος ο μύθος του άλλου μας μισού από τη φύση του μας οδηγεί σε μια παραπλανητική εικόνα των σχέσεων. Εκτοξεύει τις προσδοκίες μας από τον επόμενο «ιδανικό» σύντροφο, διαμορφώνοντας έτσι μια σειρά μαξιμαλιστικών απαιτήσεων στις οποίες πολύ δύσκολα κάποιος μπορεί να ανταποκριθεί. Η δε «αποτυχία» εύρεσης του άλλου μας μισού όχι μόνο υπονομεύει σταθερά την προοπτική δημιουργίας μιας καθαρής σχέσης, αλλά και το στρες που προκαλεί η συνεχής αναζήτηση φαίνεται ότι επηρεάζει και την ίδια μας την υγεία.